Witamy w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

1. Kandydat rejestruje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji tylko raz (zakłada jedno konto).
2. Kandydat może po założeniu konta wybrać i ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek i formę (stacjonarne lub niestacjonarne) na danym stopniu studiów uzyskując status "kandydat".
3. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny numer konta bankowego, który pojawia się po zakończeniu rejestracji na stronie w „KIERUNKI STUDIÓW – OPŁATY”. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej jest odnotowywane w formularzu rejestracyjnym kandydata status "opłacony". Zwykle 2-3 dni robocze od dnia dokonania wpłaty (przelewu).
Kandydat na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi opłatę w wysokości: 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej, 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na które postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje sprawdzianu sprawności fizycznej.
4. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.
6. Kandydat w trakcie rejestracji dołącza do formularza kolorową fotografię cyfrową. Niewłaściwa fotografia nie zostanie zaakceptowana. Kandydat zobowiązany jest wówczas dołączyć nową fotografię, zgodną z wymogami „EDYCJA DANYCH”.
7. Po zarejestrowaniu się kandydat uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się poprzez wpisanie nazwy użytkownika i hasła (podanego w trakcie rejestracji). Logowanie umożliwia:
- dostęp do formularza, sprawdzenie, poprawienie i uzupełnienie danych,
- wybór lub zmianę stopnia, formy i kierunku studiów,
- dołączenie lub modyfikację fotografii elektronicznej,
- sprawdzenie stanu opłaty rekrutacyjnej,
- sprawdzenie statusu kandydata.
8. W każdym etapie wynikającym z kalendarium rekrutacji kwalifikowani są tylko kandydaci, którzy mają status "opłacony".
9. W przypadku niezakwalifikowania kandydata na wybrany kierunek studiów w kwalifikacji podstawowej, kandydat może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej.
10. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia, który nie złoży dokumentów w wyznaczonym terminie traktowany jest jak osoba, która zrezygnowała z udziału w rekrutacji. Ponowny udział kandydata w kwalifikacji w terminach uzupełniających wymaga zalogowania się do SER, wyboru kierunku i uzyskania statusu „kandydat”.
11. Hasło do logowania w SER (zapomniane, zgubione) można odzyskać samodzielnie w zakładce "odzyskiwanie hasła". Jest to możliwe tylko dla kandydatów, którzy przy rejestracji w formularzu podali własny, poprawny adres poczty internetowej (e-mail).